Firma Jens Gustafsson

Motorsågsutbildning - Trädfällning

070-621 36 31

jens.gffab@gmail.com

Tavelvägen 44, Valbo

Motorsågsutbildning & Trädfällning i Gävle

Motorsågsutbildning

Firma Jens Gustafsson erbjuder motorsågsutbildning med instruktör inom organisationen Säker Skog. Denna kurs omfattar 24 timmar, varvat mellan teori, sågövningar och trädfällning. Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta säkert med motorsåg inom skogsbruket.

Under kursens teoripass går instruktören igenom de grundläggande principerna för att arbeta säkert med motorsåg, samt lagar och regler som gäller för arbete i skogen. Detta inkluderar också säkerhet vid arbete i träd, vilket är en viktig aspekt av kursen eftersom trädfällning kan vara farligt om man inte har rätt kunskap och erfarenhet.

Under sågövningspassen får deltagarna möjlighet att öva på olika sågtekniker och hantering av motorsåg. Detta inkluderar bland annat grundläggande hantering av sågen, sågning av olika material och olika sågtekniker för att hantera olika situationer. Dessa övningar utförs under övervakning av instruktören för att säkerställa att alla deltagare hanterar motorsågen på ett säkert sätt.

Trädfällningspassen är en viktig del av kursen och ger deltagarna möjlighet att öva på att fälla träd på ett säkert sätt. Deltagarna får lära sig om olika fälltekniker, hantering av träd och hur man hanterar eventuella säkerhetsrisker som kan uppstå under trädfällning.

Firma Jens Gustafsson har många års erfarenhet av att erbjuda motorsågsutbildning med instruktör inom organisationen Säker Skog. De har ett gott rykte och är välkända för sin höga kvalitet på utbildningen. Deras instruktörer är välutbildade och har många års erfarenhet av att arbeta med motorsågar i skogen.

Sammanfattningsvis är motorsågsutbildningen som erbjuds av Firma Jens Gustafsson och Säker Skog en viktig utbildning för alla som arbetar inom skogsbruket. Kursen ger deltagarna de grundläggande kunskaperna och färdigheterna som krävs för att arbeta säkert med motorsågar och trädfällning. Med hjälp av en erfaren instruktör och en välplanerad kursplan kan deltagarna känna sig trygga i sin arbetsmiljö och minska risken för olyckor och skador.

Bor du i Gävle, Sandviken, Falun, Borlänge och behöver hjälp med Motorsågskörkort, Motorsågsutbildning, Trädfällning?

Ny kurs nivå AB den 12-14 april i Gävle.
Boka plats redan idag!

för dig som vill gå Motorsågsutbildning och få Motorsågskörkort, eller behöver hjälp med Trädfällning finns vi i Gävle, Sandviken, Falun, Borlänge.

trädfällning

Firma Jens Gustafsson erbjuder trädfällning i Gävle, Sandviken, Falun och Borlänge. Företaget har specialister som är utbildade och certifierade för att utföra trädfällning på ett säkert och effektivt sätt.

Det finns olika tekniker som används för trädfällning beroende på trädets storlek, placering och form. En av de vanligaste teknikerna är nedskärning, som innebär att man tar bort större grenar och toppar trädet innan man fäller det. Detta minskar risken för skador på egendom eller personer i närheten av trädet.

En annan teknik som används är att använda sig av en kran för att fälla trädet. Denna teknik används när trädet är för stort för att fällas manuellt. En kran används för att lyfta trädet från dess ståndplats och placera det på marken på ett säkert sätt.

Företaget använder även tekniker som kallas för sektionsfällning och toppkapning. Sektionsfällning innebär att man tar ner trädet i mindre delar, medan toppkapning används för att ta bort toppen av trädet utan att fälla hela trädet.

Firma Jens Gustafsson erbjuder även stubbfräsning och beskärningstjänster. Stubbar kan vara farliga och utgöra hinder på tomten eller störa byggnadsarbeten. Beskärningstjänster kan hjälpa till att bibehålla trädens hälsa och utseende.

070-621 36 31

jens.gffab@gmail.com

Motorsågskörkort, Motorsågsutbildning, Trädfällning i Gävle, Sandviken, Falun, Borlänge.

Firma Jens Gustafsson

Firma Jens Gustafsson för effektivt och kvalitativt utförda arbeten.
Din skogsbrukskonsult som utgår ifrån Gävle, Sandviken, Falun, Borlänge. 
Firma Jens Gustafsson erbjuder trädfällning samt motorsågsutbildning.

Kontakta oss för Motorsågskörkort, Trädfällning i Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Matfors.